,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE”
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, 8 – 10 września 2017r.

MIEJSCA I DATY
Konferencja odbywa się w dniach: 8-10.09.2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

IDENTYFIKATORY:
Uczestnicy Zjazdu którzy opłacili wpisowe i zaproszeni goście otrzymują imienne identyfikatory uprawniające do wstępu do sali gdzie będą się odbywać
sesje naukowe i do sal ze stoiskami firm.

Opłaty Zjazdowe
Do 01.07.2017r. – 450 zł.
Do 1.07.2017r. – 250 zł. Dla uczestników do 35 r. życia
Po 1.07.2017 – 600 zł. Dla wszystkich uczestników

Zakwaterowanie
Hotel Management Angelo Katowice Sp. z o.o.

Opłatę zjazdową i prosimy przekazywać na konto: Stowarzyszenie Rozwoju Słupskiej Chirurgii Onkologicznej „VESALIUS”
Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk, ul. Tuwima 30
65 1240 3770 1111 0000 4069 9853 z dopiskiem ZJAZD
tel. 600010881, 731359816, e-mail: onkoustka@wp.pl, www.onko.ustka.pl. Prosimy o podanie dokładniej ilości dni pobytu oraz świadczeń z których chcecie Państwo korzystać.

UCZESTNIKOM SYMPOZJUM ZOSTANĄ PRZYZNANE PUNKTY EDUKACYJNE